Gemeentelijke basisschool Alles Kids

 

De school waar iedereen zich ‘thuis’ voelt. 

Onze school staat voor:

– veiligheid en geborgenheid
– uitgebreid gezondheidsbeleid
– open school voor ouders
– kleinschaligheid met grootschalige kwaliteit
– Voor- en naschoolse opvang

Contactpersoon

directie.gbsalleskids@gemeentemol.be
0486 99 47 00