Home

 

Geschiedenis

Gompel is één van de oudste nederzettingen in Mol. Het betrof een hoeve die eigendom was van de Abdij van Corbie en dat bleef toen 1228 de rest van de voogdij Mol door de Hertog van Brabant in bezit werd genomen. Reeds in de vroege middeleeuwen was dit goed verbonden met de kernen Mol en Ezaart. In 1559 verkocht de Abdij al haar bezittingen in de noordelijke Nederlanden en ook Gompel werd verkocht, en wel aan Godfried van Bocholtz. Tot in het begin van de 18e eeuw bevond Gompel zich nog buiten de vrijheid Mol, maar werd toen, door de grondheer Jan-Fre­derik van Renesse, ondergebracht bij Mol. De laatste grondheer tot de opheffing van het ancien régime was Jan-Frederik van Isen­doorn.

Gompel is vooral bekend vanwege de vensterglasfabriek van Glaverbel, waar anno 2010 rond de 500 mensen werken. Deze ontstond als uitvloeisel van de zilverzandwinning in de directe omgeving. Eens was dit de grootste glasfabriek van Europa. Deze fabriek vestigde zich in 1923 in Gompel en begon vanaf 1937 ook spiegelglas en isolerend glaswerk te produceren, Thermolux geheten, in 1948 gevolgd door Thermopane. Later worden ook producten op basis van glasvezel vervaardigd.

De vestiging van de fabriek deed het inwonertal van Gompel groeien en in 1930 werd de Onze-Lieve-Vrouwkerk ingewijd. Naast de kerk bevindt zich een Lourdesgrot welke is versierd met stukken van uit de fabriek afkomstig glas.

Enkele foto’s van Gompel uit de oude doos met dank aan www.erfgoedbank.gemeentemol.be