Dorpsteam

Dorpsteam Gompel is een organisatie van, voor en door mensen die wonen in of actief betrokken zijn bij Gompel. Het dorpsteam bouwt bruggen tussen mensen, wijken, verenigingen en andere instanties met als uiteindelijk doel het maatschappelijk leven in Gompel te ondersteunen en te verbeteren.

Het speelt in op de vragen en noden van het dorp en zijn inwoners en waakt over de gemeenschappelijke dorpsbelangen.

Het dorpsteam zet in op :

° Informeren : het actief verzamelen en delen van informatie via diverse
passende kanalen
° Ontwikkelen : opzetten van activiteiten, initiatieven en voorzieningen die
tegemoet komen aan lokale behoeften en die een verbindend en/of zorgend karakter hebben.
° Signaleren: fungeert als spreekbuis voor het dorp in thema’s die het ganse
dorp vatten en aanbelangen.
° Stimuleren : ondersteunt initiatieven, verenigingen en groeperingen die
in het dorp actief zijn of actief willen worden.
° Verbinden : maakt verbinding met de verschillende wijken en betrekt hen
bij de werking ( draaischijffunctie)

Het dorpteam vertrekt hierbij van volgende 5 waarden :

° Inclusiviteit : iedereen mag erbij horen
° Respect : respect voor ieders eigenheid en talenten
° Objectiviteit : politiek neutraal en ten goede van alle dorpelingen
° Openheid en transparantie : met een open communicatie naar alle
partijen
° Positiviteit : vertrekkend vanuit kansen en mogelijkheden ( geen
klaagmuur)

Het dorpsteam bestaat uit geëngageerde vrijwilligers met een hart voor het gemeenschapsleven die deze waarden onderschrijven.

Om blijvend een goede werking te waarborgen en over een belangrijk draagvlak te beschikken heeft het dorpsteam een sterke voeling met het dorpsleven. Een intense samenwerking met de verenigingen en alle andere instanties of personen die bijdragen tot het dorpsleven is hierbij een absolute voorwaarde .

Hartje = dorpsteam als kern

Bloemblaadjes = verschillende projecten, verenigingen, thema’s, losse
medewerkers

Stengel = gemeente, provincie, dorp, …

Je kan ons contacteren via dorpsteamgompel2@gmail.com